Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest RENA Spółdzielnia, Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, NIP: 8130268449, REGON: 000455203, www.rena.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@rena.rzeszow.pl, tel.: 178531913 - dalej jako RENA,
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze złożonym zamówieniem oraz realizacją umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez RENA,
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - acz jest niezbędnym warunkiem realizacji zadań wskazanych w pkt.2 powyżej.
 5. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być:
  1. Zarząd RENA,
  2. pracownicy RENA zatrudnieni w działach: księgowości, sprzedaży oraz osoby świadczące obsługę prawną i informatyczną RENA,
  3. banki prowadzące rachunki RENA,
  4. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  5. instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Internetowa bramka płatnicza Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań
 7. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.