Refundacja NFZ: Przewodnik dla pacjentów

 

Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) jest istotnym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki niej pacjenci mogą uzyskać dostęp do szerokiego zakresu świadczeń medycznych oraz produktów, które są częściowo lub w pełni finansowane przez państwo. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest refundacja NFZ, jakie produkty podlegają refundacji, oraz jak można z niej skorzystać.

Czym jest refundacja NFZ?

Refundacja NFZ to system finansowania usług i produktów medycznych, który ma na celu ułatwienie pacjentom dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Narodowy Fundusz Zdrowia, jako instytucja odpowiedzialna za zarządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę zdrowia, pokrywa w całości lub w części koszty leczenia, leków, wyrobów medycznych i innych usług dla ubezpieczonych obywateli.

Jak działa system refundacji?

System refundacji NFZ opiera się na listach leków i wyrobów medycznych, które są okresowo aktualizowane przez Ministerstwo Zdrowia. Refundacja może obejmować:

 1. Leki - w zależności od ich klasyfikacji oraz schorzenia, na które są przepisywane, leki mogą być refundowane w różnych procentach, od pełnej refundacji do częściowej.
 2. Wyroby medyczne - takie jak aparaty słuchowe, protezy, czy sprzęt do monitorowania poziomu glukozy we krwi.
 3. Usługi medyczne - procedury medyczne, rehabilitacja, wizyty u specjalistów.

Jakie produkty podlegają refundacji?

Refundacja NFZ obejmuje szeroki wachlarz produktów i usług medycznych, które są niezbędne do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom. Oto najważniejsze kategorie:

1. Leki refundowane

Leki podlegające refundacji dzielą się na kilka kategorii:

 • Leki podstawowe - są to leki, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia pacjentów. Ich lista jest regularnie aktualizowana i obejmuje zarówno leki generyczne, jak i markowe.
 • Leki specjalistyczne - stosowane w leczeniu konkretnych, często przewlekłych lub rzadkich schorzeń.
 • Leki o wysokim koszcie - ich refundacja jest szczególnie ważna ze względu na wysoki koszt zakupu, np. niektóre terapie onkologiczne.

2. Wyroby medyczne

Wyroby medyczne, które mogą być refundowane, obejmują szeroki zakres produktów:

 • Aparaty ortopedyczne i protezy - niezbędne dla pacjentów po amputacjach lub z poważnymi uszkodzeniami układu kostno-mięśniowego.
 • Sprzęt rehabilitacyjny - jak wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe.
 • Produkty dla osób z cukrzycą - glukometry, paski testowe do pomiaru glukozy, pompy insulinowe.

3. Usługi medyczne

Refundacja obejmuje także różne usługi medyczne, takie jak:

 • Konsultacje specjalistyczne - w tym wizyty u kardiologa, onkologa, czy dermatologa.
 • Procedury diagnostyczne - badania obrazowe (MRI, CT), badania laboratoryjne.
 • Zabiegi chirurgiczne - w tym operacje planowane oraz interwencje ratujące życie.

Kto i jak może skorzystać z refundacji?

Aby skorzystać z refundacji NFZ, pacjent musi spełniać pewne warunki:

1. Ubezpieczenie zdrowotne

Refundacja jest dostępna dla osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ. Obejmuje to:

 • Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
 • Emerytów i rencistów.
 • Studentów i dzieci (ubezpieczone przez rodziców).
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy.

2. Wizyta u lekarza

Aby otrzymać refundowany lek lub wyrób medyczny, konieczna jest wizyta u lekarza, który wystawi receptę lub zlecenie na refundowane produkty. Lekarz musi posiadać kontrakt z NFZ, co jest warunkiem uzyskania refundacji.

3. Apteki i sklepy Medyczne z kontraktem NFZ

Leki i wyroby medyczne mogą być kupowane tylko w aptekach lub sklepach medycznych, które mają podpisane umowy z NFZ. Tylko wtedy pacjent może skorzystać z refundacji przy zakupie.

4. Dokumentacja i procedury

Pacjent musi przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak recepty, zlecenia na wyroby medyczne lub skierowania na usługi, aby skorzystać z refundacji. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione i aktualne.

Jak sprawdzić, co jest refundowane?

Informacje o tym, które leki i wyroby medyczne są refundowane, można znaleźć w kilku miejscach:

 • Strona internetowa NFZ - zawiera aktualne listy leków refundowanych oraz wyrobów medycznych.
 • Apteki i punkty sprzedaży - często posiadają listy refundowanych produktów dostępnych na miejscu.
 • Lekarze i specjaliści - mogą dostarczyć informacji na temat dostępnych opcji refundacyjnych w trakcie konsultacji.

 

Refundacja NFZ jest kluczowym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce, umożliwiającym pacjentom dostęp do niezbędnych leków, wyrobów medycznych i usług. Zrozumienie, jakie produkty podlegają refundacji i jak można z niej skorzystać, jest niezbędne dla skutecznego zarządzania swoim zdrowiem i finansami. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać aktualne listy refundacyjne i konsultować się z lekarzem w kwestii dostępnych opcji leczenia.

Dzięki refundacji NFZ, dostęp do opieki zdrowotnej staje się bardziej dostępny i przystępny, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia pacjentów w Polsce.